Безбедност

ТИМОТ ЗА ЈАВАЊЕ ШЕРПА работи на високо светско ниво во поглед за управување со безбедноста и ризиците, лиценцирани од УСАИД, АТАП (Авантуристичка трговска асоцијација за патувања) и МАМПЛ (Македонска асоцијација на меѓународни планински лидери).

Ние користиме џип и камионска поддршка за безбедност, секогаш поврзана со радио уреди со вашите водичи и безбедносна опрема за планинска евакуација.