Активности

Патека Русин

Јавачка експедиција е патување на коњ, што може да повлече неколку тешкотии, но ќе ве награди со искуство за паметење

Патека Салтаница

Јавачка експедиција е патување на коњ, што може да повлече неколку тешкотии, но ќе ве награди со искуство за паметење

Адреналинско Искуство

Јавачка експедиција е патување на коњ, што може да повлече неколку тешкотии, но ќе ве награди со искуство за паметење

Тим Билдинг Активности

Далеку од вашата работна канцеларија, ќе добиете можност да поминете некое предизвикувачко време со вашите соработници, пријатели, па дури и…

Фамилијарно Кампување – 2 Ноќевања

Јавачка експедиција е патување на коњ, што може да повлече неколку тешкотии, но ќе ве награди со искуство за паметење