Напомена

ИЗВЕСТУВАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ

Оваа веб страница и информациите што ги содржи се дадени како јавна услуга од страна на Sherpa Horse Riging doo. Овој систем се следи за да се обезбеди правилна работа, да се потврди функционирањето на прoменливите безбедносни карактеристики и за споредливи цели. Секој што го користи овој систем се согласува со такво следење. Забранети се неовластени обиди да се изменат сите информации зачувани на овој систем, да се поразат или заобиколат безбедносните карактеристики или да се искористи овој систем за други цели, за кои може да дојде до кривично гонење.

Ограничување на одговорноста

horseriding.com.mk не дава тврдења, ветувања или гаранции за точноста, комплетноста или соодветноста на содржината на оваа веб-страница и експресно се одрекува од одговорност за грешки и пропусти во содржината на оваа веб-страница. Не се дава никаква гаранција од секаков вид, подразбирано, изразено или законски, вклучително, но не ограничувајќи се на гаранциите за неповреда на правата на трети страни, титула, трговија, способност за одредена цел и слобода од компјутерски вируси, во однос на содржината на оваа веб-страница или нејзините хиперврски до други интернет-ресурси. Упатување на оваа веб-страница на какви било специфични комерцијални производи, процеси или услуги, или употреба на било кое име на трговија, фирма или корпорација е за информација и погодност на јавноста и не претставува одобрување, препорака или фаворизирање од страна на horseriding.com.mk.

Сопственост

Информациите презентирани на оваа веб-страница се сметаат за јавни информации и може да се дистрибуираат или копираат. Recreation.gov има неограничено право да ги користи за било каква намена, бесплатно, сите информации објавени на horseriding.com.mk преку оваа страница, освен оние поднесоци направени според посебниот правен договор. horseriding.com.mk ќе биде слободна за користење, за која било цел, какви било идеи, концепти или техники содржани во информациите дадени на horseriding.com.mk преку оваа страница. Ако имате какви било прашања или загрижености во врска со оваа политика за приватност, практиките на страницата или вашите постапки со страницата, можете да не контактирате користејќи ја врската „Контактирајте не“ на дното на оваа страница.

Можете исто така да испратите прашања на маил

Здружение Коњски клуб Бистра Галичник

Галичник, Маврово Ростуше – К.К. Бистра Галичник

Клубот со својот статус наплатува чланарина и услугите за неговите членови се вршат без плаќања